Mokyklos biblioteka - ugdymo organizavimui
Seminaras „Auklės sutartis su tėvais”
Žodžio istorija
Vadovas ir planavimas (1 dalis). KĄ reikia planuoti?
Pasiruošimas baigiamajam anglų kalbos egzaminui (Getting Ready for the Final Exam)
Vadovas ir planavimas (2a dalis). KAIP reikia planuoti?
Sezoninės vaikų ligos. Kaip prižiūrėti sergančius vaikus
Individualaus ugdymo plano formavimas ir veiklos stebėjimas
Nuo nepageidautinos situacijos iki suformuluotos problemos (iš ciklo „Efektyvi XXI a. mokyklos vadyba: problemos, jų sprendimas ir priemonės“)
Individualaus ugdymo plano formavimas ir veiklos stebėjimas
Rašinio projekto „Pažinimas: pažinimo ir atsakomybės problema“ pristatymas bei refleksija
Bausti nereikia pasigailėti. Apie kritiką ir pagyrimus vadovo darbe
Kaip veiksmingai bendradarbiauti su tėvais ir mokiniais, formuojant mokyklos ugdymo turinį
XIX a. rusų literatūros raida. Rusų literatūros klasikų ir jų kūrinių modernieji vertinimai ir interpretacija
Popietė – pokalbis apie įvykius Ukrainoje
Samprotavimo rašinio „Kodėl svarbu susikurti prasmingą būtį?“ analizė bei refleksija
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ugdymo planavimas
Pirmosios pagalbos teikimas vaikui
Aktyvus mokymasis naudojant planšetinius kompiuterius lietuvių kalbos pamokose
Paprastai apie įspūdingiausią mokslinę laboratoriją CERN
Dešimtosios klasės mokinių kalbinių komunikacinių kompetencijų lygio nustatymo testai baigiant pagrindinio ugdymo programą
Dešimtosios klasės mokinių kalbinių komunikacinių kompetencijų lygio nustatymo testai baigiant pagrindinio ugdymo programą
Tradicijos ir novatoriškumas XX a. rusų poezijoje ir prozoje (2 seminaras)
Mokymosi aplinkų kūrimas įgyvendinant ugdymo turinį
Samprotavimo rašinio „Kodėl svarbu susikurti prasmingą būtį?“ analizė bei refleksija
Ar integruotas ugdymas motyvuoja pradinuką mokytis?
„Renkuosi mokyti!“: pokyčių mokykloje istorijos
Teatro metodų panaudojimas užsienio kalbų pamokose
Pirštukų žaidimai
Susitikimas su Ričardu Pagojumi: apie savanorystę Filipinuose
Mokyklos sėkmės istorijos: ugdymo kokybė ir mokyklos patrauklumas
Susitikimas-pokalbis su Vaidotu Aukštaičiu apie piligriminę kelionę pėsčiomis
Susitikimas-diskusija su mokyklų direktorių pavaduotojais. Mokymų galimybės 2014-2015 m.m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projekto aptarimas
Literatūrinis pasakojimas kaip istorinės atminties sklaidos ir formavimo būdas: teorija ir praktika
Informacinis susitikimas – diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijos“
Rašinių kultūriniai, istoriniai ir biografiniai kontekstai, jų susiejimas su tekstu
Informacinis susitikimas – diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo aktualijos“
Vaikas mokykloje: kaip padėti vaikui įveikti iškylančius emocinius, bendravimo ir socializacijos sunkumus
Vaikų autizmas. Kaip suprasti autizmo sutrikimą turintį vaiką ir jam padėti? (1 dalis)
Standartizuotų testų duomenų panaudojimas mokinių pasiekimų gerinimui
Hanne Orrenmaa seminaras „Idėjos komandai burti, laisvos improvizacijos ir linksmi vaidybiniai žaidimai”
Mokykime integruotai
Efektyvus pamokos planavimas
Pažangos siekiantis mokymasis
Standartizuotų testų duomenų panaudojimas mokinių pasiekimų gerinimui
Vaikų autizmas. Kaip suprasti autizmo sutrikimą turintį vaiką ir jam padėti? (2 dalis)
Tėvų konsultavimo programa įvairiems specialistams
Susitikimas-popietė su Donatu Pusliu „Refleksijos, grįžus iš Jeruzalės”
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (I seminaras). Vadovo vaidmenys, funkcijos, vadovavimo stiliai
Istorinės atminties kaita modernėjančioje visuomenėje: XIX a.–XX a. pradžios Lietuvos literatūros ir istoriografijos tekstai
Pamokos pėsčiomis (praktinis seminaras). Rašytojo V.Mykolaičio Putino Vilniaus ieškojimas
TVARŪS POKYČIAI. KAIP? (I seminaras) Pokytis ir naujovė. Koks santykis? Kodėl norime naujovių ir bijome pokyčių? Pokyčių jėgos
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (II seminaras). Vadovas kaip komunikacijos ekspertas. Susirinkimų vedimas
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (II seminaras). Vadovas kaip komunikacijos ekspertas. Susirinkimų vedimas
Seminaras vadovams.TVARŪS POKYČIAI. KAIP? (II seminaras) Besimokanti organizacija praktiškai. Kokie pagrindiniai darbai. Kaip juos atlikti? Kuo pasižymi labai gerai dirbančios organizacijos?
Vadovo vaidmuo, inicijuojant pokyčius
Istorinės savimonės raiška XVI-XVII a. Lietuvos kultūroje ir literatūroje
Vadovo vaidmuo, inicijuojant pokyčius
Vadovo vaidmuo inicijuojant pokyčius
Moderniosios rusų literatūros aktualijos
Kaip atpažinti nevilties apimtus vaikus ir jiems padėti
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (III seminaras). Vadovas ir planavimas (1 dalis). KĄ reikia planuoti?
Seminaras „Vadovo vaidmuo inicijuojant pokyčius”
„Vadovo vaidmuo inicijuojant pokyčius”
TVARŪS POKYČIAI. KAIP ? (III seminaras) Asmeninio augimo sąlygos. Kokie darbuotojo motyvai kaitai? Kaip vieni kitiems (ne)padedame keistis?
Kaip mokyti skaityti ir pratinti rašyti priešmokyklinio amžiaus vaikus (Prancūzijos patirtis)
Kitoks vaikas mokykloje ir visuomenėje: kompleksinė pagalba vaiko teisių apsaugos principų kontekste
Vadovo emocinė kompetencija
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (III seminaras). Vadovas ir planavimas (1 dalis). KĄ reikia planuoti?
Perdegimas mokytojo darbe: pagalba sau ir kitiems
Į kokybišką vaiko raidą orientuotas ugdymas
Sėkmingas darbas komandoje
Kaip mokyti problemų sprendimo, taikant Mokymosi bendradarbiaujant strategiją
ATŠAUKIAMA (Vadovo vaidmuo inicijuojant pokyčius)
Istorinis pasakojimas Justino Marcinkevičiaus kūryboje
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (IV seminaras). Vadovas ir planavimas (2 dalis). KAIP reikia planuoti?
Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje - motyvacijos įrankis: kaip jį valdyti?
TVARŪS POKYČIAI. KAIP? (IV seminaras). Koučingas – vadovo talkininkas asmeniniame augime ir institucinėje plėtroje (I dalis)
Susitikimas su istorinių trilerių autore Gina Viliūne
Kaip nepasiklysti metodų gausoje
Sėkmingas darbas komandoje
Juokas literatūroje, kinematografijoje ir realybėje: medžiaga pamokoms bei rašiniams
Pamokos pėsčiomis (praktinis seminaras). Rašytojo V.Mykolaičio Putino Vilniaus ieškojimas
Priešmokyklinio ugdymo programos iššūkiai: kaip sėkmingai ją įgyvendinti
Sovietmečio absurdo tema rašiniuose: tekstai ir kontekstai
ATIDEDAMAS - (Vadovo emocinė kompetencija)
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (V seminaras). Bausti nereikia pasigailėti. Apie kritiką ir pagyrimus vadovo darbe
ESMINIAI VADOVAVIMO ASPEKTAI (IV seminaras). Vadovas ir planavimas (2 dalis). KAIP reikia planuoti?
Profesionalus mokytojas – sėkmingi mokiniai
TVARŪS POKYČIAI. KAIP? (V seminaras). Koučingas – vadovo talkininkas asmeniniame augime ir institucinėje plėtroje (II dalis)
Popietė su teatro mokytoja iš Prancūzijos Elisabeth Toulet (vyks knygos pristatymas ir susitikimas su teatro stovyklos dalyviais)
Darbuotojų veiklos valdymas
INFORMACINIS SUSITIKIMAS su Lietuvos Kariuomenės Strateginės komunikacijos bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentų specialistais
Autizmo sutrikimas vaikystėje: atpažinimas, intervencijos ir pagalbos būdai ugdymo procese
Efektyvaus skaitymo strategijos praktikoje: mokomės skirti pagrindinę teksto mintį ir konspektuoti
Iškalbos mokymo metodika ir istorinių kalbų analizė
Dėmesio. Atšaukiamas birželio 16 d. pavaduotojų susitikimas
Standartizuotų testų duomenų panaudojimas mokinių pasiekimų gerinimui
Kasmetinis MTC susitikimas su pavaduotojais ugdymui. Viešnia A. Šuminienė, ŠMM
Idėjos komandai burti, laisvos improvizacijos, linksmi vaidybiniai žaidimai pamokose