Prasideda projektas „ Pavaduotojų akademija“.
Tęstinėje mokymų programoje kviečiami dalyvauti Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojai ugdymui

Programos tikslas - sudaryti sąlygas pavaduotojams kurti bendradarbiavimo tinklus, padėti mokyklų pavaduotojams efektyviai dirbti mokyklose bei rengti mokyklų vadovų rezervą.

Projekto siekiami rezultatai:

 • Sudaryti sąlygas mokyklų pavaduotojams tobulinti vadovavimo ir įgyti lyderystės švietimo vadyboje reikalingas kompetencijas;
 • Paskatinti pavaduotojus siekti profesinės karjeros švietimo srityje;
 • Sukurti ir palaikyti Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų vadovų pavaduotojų bendradarbystės tinklą;
 • Suorganizuoti mokyklų pavaduotojų žinias, įgūdžius, kompetencijas stiprinančius mokymus.

Mokymo programa (16 akad. val.)

1 tema. Pavaduotojų ir mokytojų sąveika mokyklose 4 akad. val. 

 • Lyderystės komandoje principai;
 • Komandos stiprinimas ir valdymas;
 • Pavaduotojų atsakomybės ir užduočių delegavimas;
 • Mokytojų bendradarbiavimo mokykloje užtikrinimas.

Lektorės: Eglė Pranckūnienė, Marina Vildžiūnienė

Mokymai vyks:
I grupė gruodžio 20 d. 13:00 val. REGISTRACIJA
II grupė gruodžio 21 d. 13:00 val. REGISTRACIJA

2 tema. Fizinio aktyvumo, judrumo mokyklose skatinimas 4 akad. val.

 • Fizinis aktyvumas siekiamybė ar kasdienybė?;
 • Vadybinių sprendimų galimybės įgyvendinant sveikatos ugdymo, fizinio aktyvumo, judrumo mokyklose veiklas.
 • Mokyklos erdvių pritaikymo galimybės
 • Kaip padaryti kūno kultūros pamokas patrauklesnes? Esamų pamokų alternatyvos;
  Ko reikia, kad fizinio aktyvumo skatinimas taptų prioritetine užduotimi mokykloje – bendra motyvacija/ mokyklos fizinio aktyvumo įsivertinimas/ neformalaus ugdymo veikla.

Lektorė Vilija Gerasimovičienė

Mokymai vyks:
I grupė gruodžio 27 d. 14:00 val. REGISTRACIJA
II grupė gruodžio 29 d. 10:00 val. REGISTRACIJA

3 tema. Individualios pažangos skatinimas ir stebėsena mokyklose 4 akad. val.

 • Kaip skatinti individualią pažangą mokyklose?;
 • Individualios pažangos samprata ir galimybės stebėti kiekvieno besimokančiojo pažangą
 • Technologijų išnaudojimas individualios pažangos stebėsenai;
 • Elektroninių dienynų teikiamų galimybių pritaikymas;
 • Mokinių karjeros planavimas.

Lektorė Olivija Saranienė
Mokymai vyks:
Sausio 16 d. 14:00 val. REGISTRACIJA
Sausio 23 d. 14:00 val. REGISTRACIJA

4 tema. Išmaniųjų technologijų ir socialinių medijų naudojimas mokyklos vadyboje ir komunikacijoje 4 akad. val.

 • Kaip tikslingai įdiegti technologijas mokykloje?;
 • Technologijų pritaikymas formaliame ugdyme;
 • Dokumentacijos skaitmenizavimas;
 • Socialinės medijos naudojimas komunikacijai su tėvais bei tarpusavyje.

Lektorė Edita Rabizaitė

Dalyviams turėti nešiojamus arba planšetinius kompiuterius.

Mokymai vyks:
Sausio 08 d. 14:00 val. REGISTRACIJA
Sausio 18 d. 14:00 val. REGISTRACIJA

Mokymai nemokami

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vertinimas 60% (1 vertinimas)

Komentarų modulį sukurė CComment

Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 Faks. +370 5  212 7173 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis