Mokyklos per trumpą laikotarpį išbandė ir rinkosi įvairias virtualias mokymo aplinkas. Dalis mokyklų įsidiegė ir taiko virtualias mokymo aplinkas. Tačiau dalis mokyklų nepasirinko vieningos mokymo aplinkos ar planuoja keisti pasirinktą virtualią mokymosi aplinką.

Todėl atsižvelgiant į įvairias IKT diegimo rekomendacijas ir mokyklų patirtis sudarytas klausimynas. Remiantis šio klausimyno rezultatais parengiama rekomendacija teikiama elektroniniu paštu.

Klausimyne įvertinami virtualios mokymo aplinkos pasirinkimui darantys veiksniai, kaip mokyklos komandos skiriamas laikas darbui su virtualia mokymo aplinka, IKT naudojimo intensyvumas mokykloje, mokyklos poreikiai, mokyklos turimą techninę, programinę įrangą ir planuojama įsigyti įrangą, nuotolinio ugdymo patirtį ir bendradarbiavimo poreikį.

Rekomendacijas mokykloms parengs mokyklų konsultantas Norbertas Airošius

Norbertas Airošius yra informacinių technologijų mokytojas ekspertas, mokyklos vadovas ir sertifikuotas švietimo lyderystės konsultantas. Lektorius padeda mokykloms greičiau įdiegti informacines technologijas ugdymo procese.

 

Registracijos adresas: https://www.idomipamoka.lt/registracijos-anketa/

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1