Kiekvienai bendrojo ugdymo mokyklai nuolat besikeičiančioje aplinkoje reikalingas tiek veiklos kryptingumas, tiek reagavimas į nuolat besikeičiančios švietimo sistemos iššūkius, vadovams tikslingai pasirenkant veiklos tobulinimo prioritetus, kuriuos nusistatyti padeda ir veiklos kokybės įsivertinimas. 2015 m. atnaujinta Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistema ir jos taikymo metodinės rekomendacijos susietos su Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis, kurios aktualios mokyklai, orientuojančiai savo veiklą į pažangą ir nuolatinį ugdymo proceso tobulinimą.
Programos tikslas – Suteikti žinių apie mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos pokyčius bei ugdyti klausytojų gebėjimus apmąstyti veiklos kokybės įsivertinimo paskirtį, analizuoti jo naudas ir sunkumus, veiklos kokybės įsivertinimo reikšmę vadybinių sprendimų priėmimo procesuose.

Programos uždaviniai
 1. Aptarti Geros mokyklos koncepcijos nuostatas kaip mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos atnaujinimo pagrindą.
 2. Supažindinti su Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikos atnaujinimo sprendimais.
 3. Aptarti mokytojų ir mokyklų nuomonės tyrimo rezultatus dėl įsivertinimo rodiklių pakeitimų.
 4. Formuoti praktinius gebėjimus organizuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą pagal naujas rekomendacijas.
Plėtojamos kompetencijos

Programos dalyviai įgis žinių apie atnaujintą Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemą. Atlikę užduotis gebės inovatyviai planuoti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūras, išmoks optimaliai parinkti vertinimo tyrimo instrumentus, įsivertinimo rezultatus panaudoti įstaigos veiklos tobulinimui.

Turinys
 • Seminaro uždavinių ir programos pristatymas, dalyvių patirties ir lūkesčių identifikavimas
 • Geros mokyklos koncepcija kaip kokybės siekiančių mokyklų veiklos orientyras
 • Atnaujintas Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelis ir rodiklių sistema
 • Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos: kokybinio įsivertinimo link
 • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo planavimo ir organizavimo sprendimai. Iliustracijos kūrimo ir veiklos kokybės vertinimo sąsajos
 • Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų atranka ir taikymo galimybės: naujų rodiklių ir IQES online Lietuva klausimynų atitiktys.
 • Originalių vertinimo tyrimo instrumentų poreikis ir kūrimo galimybės: kūrybiškas kokybinių duomenų rinkimas
 • Seminaro užbaigimas: individualaus ir bendro mokymosi, būsimų įsivertinimo veiklų refleksija
Darbo metodai

Įtraukianti paskaita, darbas porose ir grupėse, diskusija, individualios konsultacijos.

Keli sakiniai apie programos autorių

569cc2ca73da43.27663472.jpeg

Dr. Jūratė Valuckienė yra atnaujintos Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių sistemos ir metodinių rekomendacijų (2015) kūrėja. Programos autorė dalyvavo kuriant ir išbandant Bendrojo ugdymo mokyklos išorinio vertinimo metodiką, yra Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų koncepcijos ir instrumentų (2010) rengėja, nacionalinių tyrimų: „Mokyklų vadovų ir mokytojų nuomonė bei nuostatos apie vidaus audito paskirtį ir organizavimą“ (2008); ,„Mokyklos bendruomenės narių nuomonės apie mokyklos veiklą matavimo metodikos ir instrumentų atnaujinimas” (2009); projekto „Lyderių laikas“ ilgalaikio švietimo lyderystės raiškos kaitos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose trečiojo etapo (2015) – tyrėjų grupių narė ir vadovė.

Mokymai gali vykti Jūsų mokykloje arba Mokyklų tobulinimo centre. Mokymų trukmė - 6 akademinės valandos. Kaina sutartinė. Daugiau informacijos suteiks vadovė Rita Stankevičienė tel. (8 5) 212 71 83, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 vertinimas 100% (1 vertinimas)
Viešoji įstaiga „MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS“ įmonės kodas 124631338, įsikūrusi kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ Mokymosi ir informacijos centre II a. Vilniaus g. 39 LT-01119 Vilnius Tel. +370 5  212 7183 Faks. +370 5  212 7173 El. paštas: mtc@mtc.lt Mūsų darbo laikas: I - IV 9 - 18 val., V 9 - 17 val. Žemėlapis