Vizija

Atvira, kūrybiška ir lyderiaujanti nevyriausybinė organizacija, telkianti visuomenę kartu veikti dėl kiekvieno vaiko potencialo atskleidimo.

Vertybės

Pagarba, laisvė, pasitikėjimas, profesionalumas, kūrybiškumas.

Misija

Kurti ir skleisti inovacijas švietimo ir kultūros srityse dėl didesnių kiekvieno vaiko galimybių visapusiškai lavintis ir augti saugioje, kūrybiškoje, pasitikėjimu bei pagarba grindžiamoje aplinkoje.

Apie mus

Mokyklų tobulinimo centro (MTC) paskirtis – padėti Lietuvos mokykloms tobulėti.

Mokyklų tobulinimo centras iniciuoja ir vykdo įvairias teigiamus pokyčius švietime skatinančias veiklas:

  • Buria mokyklų tobulinimu suinteresuotus žmones, sukurdamas erdvę diskusijoms;
  • Inicijuoja novatoriškus švietimo projektus;

Įgyvendinami įvairūs, Lietuvos švietimo tobulėjimą skatinantys projektai (pavyzdžiui, programa „Renkuosi mokyti!“ į Lietuvos mokyklas pritraukiami jauni mokytojai)

  • Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams;

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Siūlome kiekvienos mokyklos poreikius atitinkančius MTC seminarus, seminarų ciklus, mokymosi dirbtuves, kurioms vadovauja mokslininkai, mokytojai praktikai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

  • Konsultuoja pedagogus, mokyklas, savivaldybių, valstybines bei nevyriausybines, verslo organizacijas švietimo klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse;
  • Sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio švietėjams dalintis patirtimi.

Skatinant patirties dalinimąsi organizuojamos popietės, susitikimai, skirti supažindinimui su įvairių pasaulio šalių švietimo sistemomis, vesti seminarus kviečiami užsienio šalių lektoriai.

Mokyklų tobulinimo centras yra akredituota institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Komanda

Eglė Pranckūnienė

Steigėja, projektų vadovė

Marina Vildžiūnienė

Steigėja, programų vadovė

Rita Stankevičienė

Direktorė

Justinas Vancevičius

Programos „Vaikų žemė“ vadovas

Artur Adam Markevič

Programos „Renkuosi mokyti!“ vadovas

Emilė Paskočimaitė

Programos „Renkuosi mokyti“ plėtros vadovė

Justina Šalnaitė-Gimžiūnienė

Programos „Renkuosi mokyti“ dalyvių ir mokyklų koordinatorė

Laura Kvecė

Programos „Renkuosi mokyti“ pritraukimo koordinatorė

Erika Bielskytė-Simanavičienė

Programos „Renkuosi mokyti“ atrankų koordinatorė

Vita Tamošaitytė

Vyr. finansininkė

Jonas Gvildys

IT ir ūkio administratorius

Draugai