Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras" (toliau - MTC arba Mokyklų tobulinimo centras)  įsteigta 1999 m. vasario 22 d. 
Mokyklų tobulinimo centras finansavimo iš LR valstybės biudžeto negauna.

VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR REZULTATAI

Veiklos tikslai skelbiami Mokyklų tobulinimo centro (toliau- MTC) misijoje, veiklos pobūdį nurodo užsibrėžtos veiklos kryptys ir prioritetai, veiklos rezultatai pateikiami vykdytų projektų bei suorganizuotų seminarų suvestinėmis.

 1. MTC MISIJA - kurti ir skleisti inovacijas švietimo ir kultūros srityse dėl didesnių kiekvieno vaiko galimybių visapusiškai lavintis ir augti saugioje, kūrybiškoje, pasitikėjimu bei pagarba grindžiamoje aplinkoje.
 2. MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS INICIUOJA IR VYKDO ĮVAIRIAS TEIGIAMUS POKYČIUS ŠVIETIME SKATINANČIAS VEIKLAS:
 • Buria mokyklų tobulinimu suinteresuotus žmones, sukurdamas erdvę diskusijoms
 • Inicijuoja novatoriškus švietimo ir kultūros srities projektus bei programas

Įgyvendinami įvairūs, Lietuvos švietimo tobulėjimą skatinantys projektai (pavyzdžiui, projektu „Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai!“ į Lietuvos mokyklas pritraukiami jauni mokytojai). Kultūrinėedukacinė programa „Vaikų žemė“ skatinanti visuomenės kūrybiškumą integruodama švietimą ir kultūrą.  Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams

Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Siūlome kiekvienos mokyklos poreikius atitinkančius MTC seminarus, seminarų ciklus, mokymosi dirbtuves, kurioms vadovauja mokslininkai, mokytojai praktikai iš Lietuvos ir užsienio šalių.

 • Konsultuoja pedagogus, mokyklas, savivaldybių, valstybines bei nevyriausybines, verslo organizacijas švietimo klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse
 • Sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio švietėjams dalintis patirtimi

Skatinant patirties dalinimąsi organizuojamos popietės, susitikimai, skirti supažindinimui su įvairių pasaulio šalių švietimo sistemomis, vesti seminarus kviečiami užsienio šalių lektoriai.

 1. VYKDYTI PROJEKTAI IR PASLAUGOS

MTC vykdo kultūrinį-edukacinį projektą „Vaikų žemė“, kurio tikslas – kurti tekstu paremtus kultūrinius ir švietimo produktus.

TRADICINIAI RENGINIAI: 

                    Virtuali vaikų ir paauglių literatūros savaitė 

2021 gegužės 3–7 dienomis antrą kartą organizuota virtuali literatūros savaitė šeimoms ir mokykloms. Šia proga vyko 10 nemokamų renginių, kuriuose vaikai ir paaugliai galėjo virtualiai susitikti su poetais, rašytojais, pasaulio kultūros, meno bei švietimo žmonėmis. Literatūrines edukacijas galima rasti LRT mediatekoje.  Festivalis „Nuotykiai tęsiasi“ 

2021 rugpjūčio mėn. Anykščių Dainuvos slėnyje kartu su Anykščių rajono viešosios bibliotekos „Istorijų dvareliu“ jau ketvirtą kartą suorganizuotas literatūros, teatro, sporto, muzikos, judančių vaizdų ir vasaros pramogų – literatūros ir menų festivalis visai šeimai „Nuotykiai tęsiasi“. Per dvi festivalio dienas įvyko daugiau nei 20 įvairialypių renginių, sukvietusių apie 1000 lankytojų iš visos Lietuvos.   Festivalis „Vaikų knygų sala“ 

2021 lapkričio 6–7 dienomis Vilniaus mokytojų namuose vyko vaikų ir jaunimo literatūros festivalįs „Vaikų knygų sala“. Daugiau kaip 600 festivalio lankytojų turėjo galimybę susitikti su mėgstamais knygų kūrėjais, apsilankyti literatūriniame pabėgimo kambaryje, interaktyvioje parodoje – „Būtybių tyrinėtojos kabinetas“ ir pasimėgauti trumpais siaubo filmukais. Taip pat salos lankytojai pirmieji išvydo spektaklio „Pypas ir jo nutikimai“ eskizą. Prie festivalio programos prisidėjo kūrėjai iš Lenkijos, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos. 

 • Vaikų literatūros industrijos dienos. Kūrėjų sala

„Vaikų literatūros industrijos dienos“ - tai tarptautinis renginys, skirtas vaikų literatūros srities dalyviams – rašytojams, iliustruotojams, leidėjams, vertėjams, skaitybos specialistams, vizualiųjų menų ir filologijos studentams. Renginys vyko lapkričio 4–7 dienomis. Buvo suorganizuota 19 įvairaus pobūdžio renginių, kuriuose dalyvavo svečiai iš Lenkijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos,

Australijos, Italijos. 

 

EDUKACINĖS VEIKLOS: 

 • Kultūrinės edukacijos

2021 m. įvyko 290 kultūrinių edukacijų „Nepaprasta pamoka su knyga“, padėjusių vaikams ir paaugliams parodyti kitokį istorijų pasaulį ir kiekvienam atrasti skaitymo džiaugsmą. Edukacijas vedė devyniolika knygų kūrėjų bei „Vaikų žemės“ edukatorės Sigita Pikturnaitė ir Greta Alice. Nepaprastos pamokos su knyga Vilniaus mokiniams vyko gyvai, o nuotoliniu būdu visos Lietuvos bei užsienio lietuvių bendruomenių vaikams. Ši veikla iš  dalies finansuojama projekto „Kultūros pasas“.                 Teminės stovyklos  

2021 vasarą Vilniuje organizuotos teminės „Miesto istorijos“ dienos stovyklos 7–10 metų vaikams. Ši stovykla vaikams per įvairias edukacines, kultūrines, pažintines ir aktyvias veiklas padėjo tapti tikrais tyrinėtojais ir sužinoti, kokias paslaptis, įdomybes ir istorijas gali slėpti jų miestas. Stovyklą iš dalies finansavo Vilniaus miesto savivaldybė.

Taip pat Antalieptėje vyko teminė Istorijų stovykla 12–18 metų  vaikams. Dalyvavo 30 vaikų. Stovyklos dalyviai lavino savo kūrybiškumą ir su profesionalais praktiškai tyrinėjo ir kūrė įvairių formų ir žanrų istorijas.

     

PROJEKTAI: 

 • Būtybių tyrinėtojos kabinetas

Tai vaikams sukurta edukacinė paroda, kviečianti neįprastu būdu susipažinti su lietuvių folkloru ir mitologija. Parodą sukūrė rašytoja Kotryna Zylė su dailininku ir scenografu Antanu Dubra. Kiekvieno iš 10-ties objektų ypatingą istoriją pasakoja „kabineto“ įkūrėja mokslininkė Emilija. Ši paroda lapkričio mėnesį pasirodė literatūros festivalyje „Vaikų knygų sala“, o 2022-aisias bus pasiekiama Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos gyventojams. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos.

 • Spektaklis „Pypas ir jo nutikimai“

Tai vienos dalies spektaklis paaugliams ir suaugusiesiems pagal to paties pavadinimo nonsenso stiliaus Aido Jurašiaus knygą. Spektaklis ardo įprastus loginius ryšius, žaidžia dviprasmybėmis, kalbà ir jos formomis, laviruoja tarp absurdo ir filosofijos bei pasakoja apie sudėtingą, tačiau bene svarbiausią žmogaus gyvenimo etapą – paauglystę. Spektaklio eskizas, kaip ir paroda, lapkričio mėnesį buvo parodytas literatūros festivalyje „Vaikų knygų sala“, o 2022-aisiais jau planuojamos spektaklio gastrolės po Lietuvą. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos.  Knygų kūrėjai 

Tinklaraštis www.knygukurejai.lt skirtas vaikams ir jaunimui kuriančių autorių patirtims dokumentuoti. Jame pristatomi ryškiausių jaunajai auditorijai skirtų knygų sukūrimo užkulisiai. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

 • Lietuvos vaikų ir paauglių rašytojų turas po Europos lietuvių bendruomenes Muzikinės grupės „Knygų vaikai“ (nariai – vaikų literatūros kūrėjai) turas po Europos lietuvių bendruomenes. Per 6 dienas aplankytos Belgijos, Vokietijos, Liuksemburgo ir Lenkijos lietuvių bendruomenės ir joms surengti muzikiniai pasirodymai. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
 • „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ ir „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“

Toliau įgyvendinami du projektai „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka“ ir „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ (vykdytojas „Nepatogus kinas“, MTC - partneris), kuriems finansavimą skyrė Aktyvių piliečių fondas.  2021 m. MTC projekte „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“  suteikė projekto dalyvių – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų -  pilietinio ugdymo kompetencijų tobulinimo mokymo programos parengimo ir mokymų lektorių paslaugas. Projekte „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka“ pradėta kurti elektroninė biblioteka www.ivairovesliteratura.lt, iš dalies parengta metodika darbui su mokiniais, pradėti organizuoti mokymai mokytojams, kurių tematika - žmogaus teisės ir įvairovė.

 • Diversity of Human Rights Literature for Children fromBaltic Authors

Tarptautinis projektas „Tiny Books from Baltic Authors“ įgyvendinamas susivienijus 36-iems Lietuvos,

Latvijos ir Estijos kūrėjams. Vykdant projektą sukurta 18 knygiukų, skirtų 6–10 metų vaikams. Knygiukų istorijos gvildena lygybės, kultūrinės įvairovės, žodžio laisvės temas ir kviečia atsikratyti stereotipų, susijusių su negalia, lyčių vaidmenimis, diskriminavimu dėl amžiaus. Sukurti knygiukai išversti į 10 kalbų ir yra visiems pasiekiami nemokamai adresu www.tinybooks.eu. Projektas  iš dalies finansuojamas fondo Cultural Endowment of Estonia. 

 

PARTNERYSTĖ:

Užmegzta partnerystė su Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka bei Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės Bitės biblioteka. Surenti bendri renginiai: parodos, knygų autorių susitikimai su jaunaisiais skaitytojais. Bendradarbiaujant su Liuksemburgo lituanistine mokykla „Avilys“ 2021rudenį Liuksemburge 6–11 metų vaikams organizuota dienos stovykla „Bitutės pasakų šalyje“. Vaikai kūrė pasakų herojus, dalyvavo teatro edukacijoje, dainavo lietuvių liaudies dainas, skaitė pasakas, kūrė lėlių teatrą.

Vykdant renginius ir projektus bendradarbiauta su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos leidėjų asociacija, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Vilniaus dailės akademija bei Lietuvos rašytojų sąjunga, Lenkijos institutu Vilniuje, VšĮ „Meno avilys“.

 

Programa „Renkuosi mokyti!“

MTC, gavus paramą iš Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“, tęsia programos „Renkuosi mokyti!“ vykdymą. Projektu siekiama tvarių ugdymo, bendravimo ir vadovavimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiojo ugdymo kryptimi. Projektui įgyvendinti Vilniaus prekybos paramos fondas „DABAR“ skyrė daugiau kaip 60 proc. lėšų. MTC projekto įgyvendinimui subūrė šešių darbuotojų komandą. 2021 metais 14 projekto mokyklų partnerių baigė įgyvendinti pokyčio projektus, tampo mokyklomis alumnėmis, jose buvo atliktas antrasis tyrimas, matuojantis pokyčio mastą mokykloje.

Tyrimas parodė statistiškai reikšmingus ir pozityvius įgyvendintus pokyčius mokyklose. Konferencijoje  „Mokyklos (ne)standartas“, pristatyti ir aptarti mokyklų pasiekti rezultatai. 2021 metais tęsiama partnerystė su 16 mokyklų, 29 RM dalyviais - mokytojais - lyderiais, 32 administracijos atstovų, 42 mokytojais, 20 pedagoginių konsultantų. Naujai į projekto įgyvendinimą įsitraukė ir projekto partnerėmis tapo dar 8 mokyklų, 30 mokytojų, 16 administracijos atstovų, 27 mokytojai, 20 pedagoginių konsultantų. Svarbiausios įvykdytos veiklos: atrinkti RM projekto pirmojo ciklo dalyviai ir mokyklos; įvyko įtraukiojo ugdymo situacijos RM mokyklose matavimas pagal atnaujintą instrumentą (RM12); vasaros mokykla (RM12) ir lyderystės mokymai (RM11); RM pokyčio komandos dalyvavo mokymuose, konsultacijose. Informacija apie projektą nuolat pildoma tinklalapyje www.renkuosimokyti.lt MTC su programa „Renkuosi mokyti!“ tęsia partnerystę „Teach for all“ organizacijoje. Tai tarptautinis tinklas, jungiantis nepriklausomas visuomenines organizacijas, kurios siekia pagerinti švietimo galimybes savo valstybėse, įtraukdamos potencialius ateities lyderius.

 

2021 m. baigtas projekto „Lyderių laikas 3“ įgyvendinimas. VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, kaip partneris, kartu su Nacionaline švietimo agentūra ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu įgyvendino šio projekto veiklas. Lyderių laikas 3 – nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojai būtų labiau pasirengę vardan mokinių mokymosi pažangos inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. 

 • 45-kių Lietuvos savivaldybių pokyčių projektų kūrimas (vyko savivaldybių kūrybinių komandų ir LL3 konsultantų konsultacijos, savivaldybių komandų bendradarbiavimo renginiai, mokyklų lyderystės iniciatyvų renginiai, savivaldybių bendruomenių mokymai, projekto metu organizuoti 1080 renginių);
 • Vykdė neformaliąją švietimo lyderystės programą. Organizavo dalyvių mokymąsi moduliuose „Švietimo lyderystės samprata“, „Besimokantis lyderis“, „Lyderio santykiai su kitais“, „Lyderis mokymosi vedlys“ „Lyderis besimokančioje organizacijoje“. Kiekvieno modulių apimtis 48 kontaktinės akad. val. bei 200 savarankiško mokymosi valandų, mokymuose dalyvavo 935 dalyviai.
 • Organizavo švietimo lyderystės renginius: 2021 m. sausio 27 d. įvyko 6-asis nacionalinis švietimo lyderystės forumas, pirmą kartą persikėlęs į virtualią erdvę. Renginyje dalyvavo apie 600 Lietuvos ir užsienio švietimo lyderių. Forumo tema „Kokią vertę kuria mokykla“ - Lietuvoje vis dar neturime aiškių susitarimų, kas mums yra švietimo vertybės ir kokybė. 2021 m. balandžio 8 d. įvyko regioninis forumas „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“, kurio tikslas buvo apžvelgti projekto „Lyderių laikas 3“ rezultatus Anykščių, Jonavos, Joniškio, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Pasvalio, Radviliškio, Raseinių, Širvintų, Švenčionių, Utenos, Zarasų rajonų, Panevėžio, Visagino miestų savivaldybėse, įgyvendinant pokyčio projektus, taip pat buvo diskutuojama, su kokiais iššūkiais švietimo bendruomenės susidūrė pandemijos laikotarpiu, ir neturėdamos analogiškos patirties priėmė naujus sprendimus, juos įgyvendino. 2021 m. birželio 3 d. įvyko baigiamoji projekto konferencija, skirta reflektuoti projekto rezultatus ir pasidžiaugti bendryste.
 • Parengtas leidinys (mokslo monografija) „Profesinio kapitalo, kaip kompleksinės adaptyvios sistemos pajėgumo, vystymas”. ISBN 978-609-96283-0-1. Monografija parengta lyderystės mokymuisi ir profesinio kapitalo tyrimo ataskaitų pagrindu. Autoriai: Milda Damkuvienė, Sigitas Balčiūnas, Jūratė Valuckienė, Evandželina Petukienė, Eglė Pranckūnienė.
 • Organizuotos kontaktinės ir nuotolinės projekto dalyvių mokomosios stažuotės.
 • Parengtos ir išleistos analizės „Svarbūs žingsniai didinant mokytojo prestižą“, „Kaip įgalinti savivaldybes įgyvendinti sisteminius švietimo pokyčius?“.
 • Projekto veiklų rezultatai viešinami lyderiulaikas.smm.lt .

 

MTC Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu įgyvendino Prieš teminį išorinį vertinimą 30 mokyklų mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonių apklausų apie mokyklos veiklą įtraukiojo ugdymo aspektu tyrimo paslaugas. 

                       

MTC Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu įgyvendino Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimo metodikos atnaujinimo paslaugas (2020-2021 m.), parengta metodika.

 

MTC kartu su partneriu VŠĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu suteikė Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kompetencijų ir veiklos vertinimo metodikos sukūrimo ir išbandymo paslaugas (2020-2021 m.), parengta ir išbandyta metodika.

 

MTC kartu su partneriu VŠĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ tęsia: - projekto „Bendradarbiaujančios klasės“ įgyvendinimą. Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu.  Kuriama klasių virtualų bendradarbiavimą skatinanti platforma;

- Inovatyvių Izraelio SEMEL (naratyviniais metodais paremta mokinių savivertės kėlimo programa) ir MICHAEL mokymų metodų plėtojimą.

 

MTC kartu su Klaipėdos universitetu 2021 metai įgyvendino Lietuvos mokslo tarybos ir ES finansuotą projektą „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (S-DNR-20-4) DIMA_LT). Projekto tikslas – sukurti mokymosi analitikos plėtojimo scenarijus, pagrįstus kompleksiniu veiklos tyrimu, siekiant modernizuoti bendrąjį ugdymą Lietuvoje pasitelkus dirbtinį intelektą.

Projekto metu įgyvendintas kompleksinis veiklos tyrimas, kurio metu buvo integruojamos ir tarpusavyje siejamos įvairios veiklos: akademinis mokslinės literatūros tyrimas; empirinis švietimo praktikų patirties tyrimas; kūrybinė mokytojų ir tyrėjų veikla kuriant mokomąją medžiagą bei ateities scenarijus. Įtraukus virš 40 mokytojų iš 11-os Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, buvo siekiama išsiaiškinti, kaip mokyklose naudojamos dirbtiniu intelektu grindžiamos ir mokymosi analitiką integruojančios skaitmeninės platformos, kokias naujas mokinių ugdymo galimybes tai atveria, su kokiais iššūkiais susiduriama, kokių reikia sąlygų šių technologijų naudojimui. Šiems klausimams tyrinėti vykdytas praktinis darbas su mokyklomis (kūrybinių dirbtuvių formatu), kurio metu patys mokytojai tapo savo praktikos tyrėjais, naujų idėjų generatoriais ir pokyčių įgyvendintojais savo klasėse. 

MTC buvo atsakingas už mokytojų konsultantų parengimą: konsultantai galės konsultuoti kitus mokytojus dėl mokymosi analitikos pritaikymo, ir tai sudarys prielaidas efektyviau diegti dirbtinį intelektą ir mokymosi analitiką bendrojo ugdymo mokyklose Lietuvoje. Projekto rezultatai skelbiami www.di-ma.lt 

 1. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA

2021 m. Mokyklų tobulinimo centras  organizavo pedagoginės, psichologinės, vadybinės bei švietimo lyderystės tematikos mokymus, siūlydamas švietimo praktikams laikmečiui aktualius seminarus. Centras parengė arba atnaujino (prilygino akredituotoms) 24 pavadinimų programas. Organizavo daugiau kaip 101 seminarą kontaktiniu arba nuotoliniu būdu (74 mokyklose, išduota 3447 profesinio tobulinimo pažymėjimų, 27 atviri mokymai, išduota 616 pažymėjimų).

 

MTC bendradarbiaujant su VŠĮ Kultūros ir švietimo centro „Vilniaus mokytojų namai“ padaliniu Švietimo pažangos centru įgyvendino: 

 • Mokytojų atrankos kriterijų parengimo, atrankos organizavimo, individualių mokymo programų mokytojams bei mokymų koncepcijos parengimo ir konsultantų pritraukimo paslaugas (projektas „Sugrįžtu mokyti“);
 • 5 dienų mokymų organizavimo ir vykdymo, mokytojų konsultavimo pradėjus darbą mokykloje ir refleksijos dienų organizavimo ir vykdymo paslaugas;
 • Vilniaus bendrojo ugdymo ir ikimokyklinių įstaigų pradedančiųjų vadovų ir jų mentorių tinklo kūrimo paslaugas;
 • Edukacinę nuotolinę stovyklą pradedantiesiems Vilniaus mokytojams.
 • Pradinių klasių mokytojų rengimo alternatyviuoju būdu Vilniaus mokykloms paslaugas.

 

MTC teikė konsultacijas dėl įvairių švietimo klausimų: švietimo politikos formavimo, naujų mokyklų steigimo, naujų švietimo iniciatyvų, švietimo ir verslo bendradarbiavimo ir kt..  Sistemingai konsultuojamasi dėl profesinio tobulėjimo programų pasirinkimo, projektų įgyvendinimo, edukacinių stažuočių programų rengimo, renginių organizavimo, mokyklų tobulinimo, darbo klasėje, ugdymo turinio, švietimo dokumentų tobulinimo ir kitais klausimais. 

 

 1. PLANUOJAMOS VEIKLOS 2022 M.

Inicijuoti ir vykdyti inovacijas švietimo ir kultūros srityse skatinančias veiklas:

 • Tęsti ir plėtoti programų „Renkuosi mokyti!“, „Vaikų žemė“ įgyvendinimą, ieškoti įvairių galimybių programų plėtrai pritraukiant lėšas, rašant projektus.
 • Tęsti nacionalinio švietimo lyderystės forumo veiklą;  Plėtoti Izraelio SEMEL ir MICHAEL mokymų metodus.
 • Vykdyti „Bendradarbiaujančių klasių“ projektą.
 • Plėtoti pasibaigusio projekto DIMA rezultatus ir veiklas. 
 • Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo veiklą, švietimo srities tyrimus. Dalyvauti švietimo bei kultūrinės edukacijos programų konkursuose bei rašyti projektus. Vystyti šios srities tarptautinį bendradarbiavimą.

Parengti naują įstaigos veiklos strategiją.

 

 1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI

Mokyklų tobulinimo centrą 1999 metais įsteigė ir vieninteliu dalininku buvo viešoji įstaiga Atviros Lietuvos fondas. 2012 metų sausio mėnesį dalininko teisės perleistos dviem fiziniam asmenims:

 

 

Dalininkas

Įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje

Eglė Pranckūnienė

1 eur

Marina Vildžiūnienė

1 eur • Peržiūros: 295