Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras" (toliau - MTC arba Mokyklų tobulinimo centras) įsteigta 1999 m. vasario 22 d.
Mokyklų tobulinimo centras finansavimo iš LR valstybės biudžeto negauna.
2022 m. liepos 14 d. VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras" suteiktas Nevyriausybinės organizacijos statusas.

VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR REZULTATAI

Veiklos tikslai skelbiami Mokyklų tobulinimo centro (toliau- MTC) misijoje, veiklos pobūdį nurodo užsibrėžtos veiklos kryptys ir prioritetai, veiklos rezultatai pateikiami vykdytų projektų bei suorganizuotų seminarų suvestinėmis.
MTC MISIJA - kurti ir skleisti inovacijas švietimo ir kultūros srityse dėl didesnių kiekvieno vaiko galimybių visapusiškai lavintis ir augti saugioje, kūrybiškoje, pasitikėjimu bei pagarba grindžiamoje aplinkoje.

MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS INICIJUOJA IR VYKDO ĮVAIRIAS TEIGIAMUS POKYČIUS ŠVIETIME SKATINANČIAS VEIKLAS:

 • Buria mokyklų tobulinimu suinteresuotus žmones, sukurdamas erdvę diskusijoms
 • Inicijuoja novatoriškus švietimo ir kultūros srities projektus bei programas
  Įgyvendinami įvairūs, Lietuvos švietimo tobulėjimą skatinantys projektai (pavyzdžiui, programa „Renkuosi mokyti!“ į Lietuvos mokyklas pritraukiami jauni mokytojai). Kultūrinė-edukacinė programa „Vaikų žemė“ skatinanti visuomenės kūrybiškumą integruodama švietimą ir kultūrą.
 • Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams
  Didžiausi teigiami pokyčiai mokykloje vyksta tada, kai kartu mokosi visa mokyklos bendruomenė, o besimokydama planuoja, kaip tobulinti mokinių mokymąsi. Siūlome kiekvienos mokyklos poreikius atitinkančius MTC seminarus, seminarų ciklus, mokymosi dirbtuves, kurioms vadovauja mokslininkai, mokytojai praktikai iš Lietuvos ir užsienio šalių.
 • Konsultuoja pedagogus, mokyklas, savivaldybių, valstybines bei nevyriausybines, verslo organizacijas švietimo klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse
 • Sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio švietėjams dalintis patirtimi
  Skatinant patirties dalinimąsi organizuojamos popietės, susitikimai, skirti supažindinimui su įvairių pasaulio šalių švietimo sistemomis, vesti seminarus kviečiami užsienio šalių lektoriai.

VYKDYTI PROJEKTAI IR PASLAUGOS

MTC vykdo kultūrinį-edukacinį projektą „Vaikų žemė“, kurio tikslas – kurti tekstu paremtus kultūrinius ir švietimo produktus.

TRADICINIAI RENGINIAI:

 • Festivalis „Vaikų knygų sala“
  Festivalio „Vaikų knygų sala“ tikslai: puoselėti skaitymo kultūrą, kelti vaikų literatūros prestižą ir pabrėžti jos svarbą asmenybės ir visuomenės raidai, kurti vaikams ir paaugliams skirtų literatūros renginių tradiciją Lietuvoje, skatinti šeimas rinktis skaitymą kaip vieną iš smagių ir prasmingų laisvalaikio praleidimo formų, burti aktyvią vaikų knygų kūrėjų bendruomenę ir sudaryti galimybes profesiniam tobulėjimui, tinklaveikai, verslo kontaktų mezgimui. Nacionaliniu mastu renginys yra vienas svarbiausių įvykių vaikų ir paauglių literatūros srityje, laukiamas ir jaunųjų skaitytojų, ir srities profesionalų.
  2022 m. lapkričio 19–20 d. festivalis vyko Vilniaus mokytojų namuose, šeimoms, įvairaus amžiaus vaikams pasiūlyta daug įdomių veiklų: patyriminės pojūčių erdvės, gyvai atliekami piešimo ir teatro performansai, muzikiniai pasirodymai, kino peržiūros, kūrybinės dirbtuvės, susitikimai su populiariausiais vaikų knygų autoriais.
  Festivalio veiklos: įgyvendinta daugiau nei 30 kultūros ir meno renginių, kuriuose dalyvavo virš 2800 lankytojų ir daugiau nei 40 įvairių sričių menininkių/ų; specialiai renginiui sukurti 5 meno kūriniai – dvi literatūrinės interaktyvios instaliacijos, du teatralizuoti pasirodymai, viena interaktyvi literatūrinė instaliacija; įgyvendintos 23 edukacinės veiklos, kuriose dalyvavo daugiau nei 400 lankytojų; vaikų ir paauglių knygų mugėje dalyvavo 14 leidyklų ir nepriklausomų knygynų; festivaliui sukurta mobili (bendradarbiaujant su UAB „Vilniaus viešasis transportas“) literatūrinė instaliacija Knygiabusas (troleibusas) nominuota Lietuvos leidėjų asociacijos organizuojamų apdovanojimų K.A.2.0.2.3 Metų literatūrinio reiškinio kategorijoje (https://lla.lt/lt/ka2023).
  Renginys iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės.
  Daugiau informacijos www.knygusala.lt
 • Vaikų literatūros industrijos dienos. Kūrėjų sala
  „Vaikų literatūros industrijos dienos“ - tai tarptautinis renginys, skirtas vaikų literatūros srities dalyviams – rašytojams, iliustruotojams, leidėjams, vertėjams, skaitybos specialistams, vizualiųjų menų ir filologijos studentams.
  2022 m. lapkričio 16–18 dienomis vykusi KŪRĖJŲ SALA buvo skirta žmogaus teisių ir įvairovės temoms vaikų literatūroje. Kalbėta apie stereotipus ir jų laužymą, migracijos, negalios, lyčių temas literatūroje, dalytasi patirtimi apie bendruomenių įtraukimą į kūrybinius procesus, Jungtinės Karalystės ir Baltijos regiono leidybos patirtį ir iššūkius.
  Renginyje dalyvavo menininkės/ai, edukatorės/iai, skaitybos specialistės/ai iš Ukrainos, Didžiosios Britanijos, Norvegijos, Belgijos, Suomijos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.
  Renginio veiklos: meistriškumo klasė/atvira paskaita Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto studentams; Ukrainos dailininkės Lesios Synychenko darbų paroda „Virsmas“; mokomosios dirbtuvės mokytojams „Literatūra vaikams su specialiaisiais mokymosi poreikiais“.
  Renginio partneriai Lietuvos kultūros institutas, POP UP PROJECTS, LRT, Lietuvos leidėjų asociacija, Vilnius UNESCO literatūros miestas, Vilniaus dailės akademija, VU filologijos fakultetas, MRU humanitarinių mokslų institutas, Lietuvos rašytojų sąjunga, Planeta, Literatūra ir menas, 7 meno dienos, NORLA (norvegų literatūra užsienyje).
  Renginys iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės.
  Daugiau informacijos www.creatorisland.lt
 • Stovyklos
  2022 vasarą Vilniuje organizuotos teminės „Teatro stovykla“ dienos stovyklos 7–10 metų vaikams. Ši stovykla padėjo vaikams susipažinti su teatro menu. Taip pat Antalieptėje vyko teminė Istorijų stovykla 12–18 metų vaikams. Dalyvavo 30 vaikų. Stovyklos dalyviai lavino savo kūrybiškumą ir su profesionalais praktiškai tyrinėjo ir kūrė įvairių formų ir žanrų istorijas.

EDUKACINĖS VEIKLOS:

 • Kultūrinės edukacijos
  2022 m. įvyko daugiau nei 200 kultūrinių edukacijų „Nepaprasta pamoka su knyga“, padėjusių vaikams ir paaugliams parodyti kitokį istorijų pasaulį ir kiekvienam atrasti skaitymo džiaugsmą. Edukacijas vedė vaikų ir jaunimo knygų kūrėjų bei iliustratoriai. Nepaprastos pamokos su knyga Vilniaus mokiniams vyko gyvai, o nuotoliniu būdu visos Lietuvos bei užsienio lietuvių bendruomenių vaikams. 2022 metais pristatyta nauja mitologijos temą gvildenanti edukacija „Visiškai slaptai! Tiesiogiai iš Būtybių tyrinėtojos kabineto“ su rašytoja Kotryna Zyle. Edukacija buvo užsakyta 31 kartą.
  Per 2022 m. „Vaikų žemės“ organizuojamose edukacijose dalyvavo apie 4700 mokinių.
  Ši veikla iš dalies finansuojama projekto „Kultūros pasas“. Edukacijos įtrauktos į Kultūros paso paslaugų krepšelį.
  https://vaikuzeme.lt/vaiku-zemes-edukacijos/

PROJEKTAI:

 • Būtybių tyrinėtojos kabinetas
  Tai vaikams sukurta edukacinė paroda, kviečianti neįprastu būdu susipažinti su lietuvių folkloru ir mitologija. Parodą sukūrė rašytoja Kotryna Zylė su dailininku ir scenografu Antanu Dubra. Kiekvieno iš 10-ties objektų ypatingą istoriją pasakoja „kabineto“ įkūrėja mokslininkė Emilija. Ši paroda lapkričio mėnesį pasirodė literatūros festivalyje „Vaikų knygų sala“, o 2022-aisias bus pasiekiama Vilniaus, Šiaulių ir Klaipėdos gyventojams. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos.
 • Knygų kūrėjai.lt: lietuvių autorių vaikų ir jaunimo knygų „užkulisių“ istorijos
  Tinklaraštis www.knygukurejai.lt skirtas vaikams ir jaunimui kuriančių autorių patirtims dokumentuoti. Jame pristatomi ryškiausių jaunajai auditorijai skirtų knygų sukūrimo užkulisiai. 2022 metais sukurtos 10 knygų anatomijų, kurios paskelbtos portale www.knygukurejai.lt Tekstai ir juos lydinti medžiaga taip pat publikuoti svetainėje 15min.lt
  Projektas iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos.
 • „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvos mokykloms“ ir „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“
  Toliau įgyvendinami du projektai „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka“ ir „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ (vykdytojas „Nepatogus kinas“, MTC - partneris), kuriems finansavimą skyrė Aktyvių piliečių fondas. 2022 m. MTC projekte „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ baigė įgyvendinti savo veiklą - projekto dalyvių – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų - pilietinio ugdymo kompetencijų tobulinimo programos mokymus. Projekte „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka“ toliau kuriama elektroninė biblioteka www.ivairovesliteratura.lt, rengiamos metodikos, pagal atrinktas įvairovės temos knygas, darbui su mokiniais, tęsiami mokymai ir konsultacijos mokytojams, kurių tematika - žmogaus teisės ir įvairovė. Taip pat įgyvendinta organizacijos gebėjimų stiprinimo mokymo programa.
 • Tiny books from Baltic Authors (Baltijos šalių autorių knygiukai)
  Tarptautinis projektas „Tiny Books from Baltic Authors“ įgyvendinamas susivienijus 36-iems Lietuvos, Latvijos ir Estijos kūrėjams. Vykdant projektą sukurta 18 knygiukų, skirtų 6–10 metų vaikams. Knygiukų istorijos gvildena lygybės, kultūrinės įvairovės, žodžio laisvės temas ir kviečia atsikratyti stereotipų, susijusių su negalia, lyčių vaidmenimis, diskriminavimu dėl amžiaus. Sukurti knygiukai išversti į 12 kalbų, tarp jų ir ukrainiečių. Knygiukai pristatyti Vilniaus knygų mugėje, Bolonijos knygų mugėje, Londono knygų mugėje, festivalyje „Head Read“ Taline, nuotoliniu būdu ispanų mokytojams. Knygiukai pasiekiami nemokamai adresu www.tinybooks.eu.
  Projektas iš dalies finansuotas Baltijos kultūros fondo.
 • Knygiukai Ukrainos vaikams
  Projekto „Kultūriniai susitikimai: pasitinkame Ukrainą“, kurį sukūrė programos „Vaikų žemė“ ir „Renkuosi mokyti!“, tikslas padėti Ukrainos vaikams išgyvenantiems karo siaubą. Į ukrainiečių kalbą išversta projekte „Tiny books from Baltic authors“ sukurti 27 knygiukų. Tai vaikų autorių ir iliustruotojų sukurtos į A4 formato lapą telpančios istorijos. Knygiukai skirti vaikams nuo 4 iki 10 metų. Į Lietuvą atvykusiems ukrainiečių vaikams buvo surengta 15 edukacinių užsiėmimų , dalyvavo 32 vaikai, įdarbintos keturios edukatorės iš Ukrainos. Užsiėmimus vedė knygų autoriai, aktoriai, animacijos kūrėjai, gidai iš Lietuvos, „Meno avilio“ atstovai. Visos įgyvendintos veiklos suteikė galimybę vaikams ir jų tėvams, globėjams ar mokytojams įsitraukti į įvairias kūrybines veiklas, atrasti naujų pažinčių, pabendrauti su Lietuvos kūrėjais, švietimo ar kultūros atstovais bei lengviau integruotis naujoje aplinkoje. Projekto laikotarpiu užmegzti ryšiai, pažintys, bendros veiklos reikšmingai prisidėjo prie sėkmingesnės atvykusių ukrainiečių integracijos Lietuvoje. Projekto veikloje dalyvavo savanorė, su kuria buvo pasirašyta savanoriškos veiklos sutartis veiklų koordinavimui.
  Knygiukai ukrainiečių kalba pasiekiami nemokamai adresu www.knyzhechky.lt
  Projektui paramą skyrė privatūs asmenys (platforma aukok.lt) ir Lietuvos kultūros taryba.
 • Poezijos skaitymų vaikams „Vakaras V” sklaida
  Projekto metu bendradarbiaujant su „Teatras P” 2022 metais Anykščių Istorijų dvarelyje surengtas pirmasis poezijos skaitymo renginys vaikams – „Vakaras V”! Aktoriai Balys Ivanauskas ir Artūras Dubaka, pasitelkdami lietuvių poetų ir rašytojų Sigito Gedos, Mariaus Marcinkevičiaus, Daivos Čepauskaitės bei Vainiaus Bako poeziją, ją žaismingai pavertė dainomis, praturtindami interaktyviais intarpais ir savo asmeninėmis istorijomis.
  Muzikiniai poezijos pasirodymai surengti ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, Jonavos viešojoje bibliotekoje, Panevėžio "Vyturio" progimnazijoje, Raseinių M. Martinaičio bibliotekoje. Pasirodymas įtrauktas į Kultūros paso krepšelį.
  Daugiau informacijos https://vaikuzeme.lt/projektai/vakaras-v-poezijos-skaitymai-vaikams/
  Projektas iš dalies finansuotas Lietuvos kultūros tarybos.

PARTNERYSTĖ:

Užmegzta partnerystė su Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešąja biblioteka., Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka. Surenti bendri renginiai: parodos, knygų autorių susitikimai su jaunaisiais skaitytojais.
Vykdant renginius ir projektus bendradarbiauta su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos leidėjų asociacija, Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, Vilniaus dailės akademija bei Lietuvos rašytojų sąjunga, Lenkijos institutu Vilniuje, VšĮ „Meno avilys“.

PROGRAMA „RENKUOSI MOKYTI!“

MTC, gavusi paramą iš Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ ir kitų fizinių bei juridinių asmenų, tęsia programos „Renkuosi mokyti!“ vykdymą. Projektu siekiama tvarių ugdymo, bendravimo ir vadovavimo pokyčių mokyklų bendruomenėse įtraukiojo ugdymo kryptimi. Projektui įgyvendinti Vilniaus prekybos paramos fondas „DABAR“ skyrė daugiau kaip 60 proc. lėšų.
2022 metais RM programą baigė 29 11-os kartos mokytojai (RM11), iš kurių 83 proc. liko dirbti švietimo lauke.
RM 12-oji karta (8 mokyklos, 30 mokytojų, 16 administracijos atstovų, 27 mokytojai, 20 pedagoginių konsultantų) sėkmingai dirba mokyklose ir dalyvauja intensyvioje RM mokymų bei konsultacijų programoje.
2022 m. atrinkta nauja programos karta RM 13 – iš 305 pateiktų anketų RM dalyviais tapo 17 asmenų. Naujiems dalyviams vasarą organizuota mėnesio trukmės Vasaros mokykla.

RENGINIAI

Programa organizavo/dalyvavo 29 renginiuose: suorganizavo7 paskaitas ir diskusijas, pavyzdžiui: atvirą paskaitą „Svarbūs sprendimai ieškant prasmės“ su Solveiga Grudiene; Prisidėjo organizuojant 4 renginius vidinei bendruomenei; Įgyvendino 4 informacinius renginius apie programą; Suorganizavo 3 didesnius programos renginius: šventinį programos renginį pasitinkant RM13 kartą ir išlydint RM11; RM11 pokyčių istorijų renginį bei „Traukiniu į pamoką“; Sudalyvavo 11-oje renginių, diskusijų ar konferencijų, pavyzdžiui: diskusijų festivalyje „BŪTENT“, švietimo inovacijų parodoje „MOKYKLA“, karjeros dienose, „ESAM“ forume ir daugelyje kitų!

PROGRAMOS POVEIKIS

Atliktas tyrimas 16-oje Lietuvos mokyklų, kuriose 2020-2022 m. vyko pokyčio projektai. Remiantis kiekybiniais matavimais, situacija mokyklose buvo įvairi. Dalyje mokyklų rodikliai statistiškai reikšmingų pokyčių tarp 2020 m. ir 2022 m. neparodė. Kitose mokyklose jie rodė, kad atotrūkis sumažėjo, dar kitose – padidėjo. Tačiau dėl koronaviruso pandemijos ir karo Ukrainoje mokykloms didelę įtaką turėjo išoriniai veiksniai, kurių nebuvo galima vienareikšmiškai interpretuoti išanalizuotus duomenis. Kokybinis tyrimas parodė, kad mokyklose galima rasti daug skirtingų atotrūkių formų, turinčias skirtingas priežastis, pasekmes ir sprendimo būdus. Be atotrūkių tarp moksleivių, kai kuriuose kolektyvuose pastebimi ir atotrūkiai tarp pačių mokytojų. Tyrimas parodė, kad dviejų metų laikotarpis yra per mažas, kad būtų galima fiksuoti statistiškai reikšmingą poveikį atskirties mažinimui tarp moksleivių, nes pirma pokyčių svarbą ir atitinkamus darbo metodus turi suprasti ir nuosekliai perimti mokytojai. Tik sėkmingai suformavus mokyklos komandą, tikėtina, kad pokyčiai bus ilgalaikiai ir turės poveikį moksleiviams. Tyrimas atskleidė, kad pokyčio projekto intervencijos turi poveikį mokyklos požiūrio į atskirtį kaitai. Tyrimas taip pat išryškino įtraukiosios lyderystės ir palaikymo iš mokyklos vadovų svarbą sėkmingam pokyčių diegimui.

VALDYBA

Suburta nauja „Renkuosi mokyti!“ programos patariančioji valdyba. Naują programos valdybą sudaro net septyni nauji valdybos nariai. Ilgametė vadovų atrankų specialistė Nijolė Kelpšaitė; Įmonės „PRIMUM ESSE“ vadovė Solveiga Grudienė; Vilniaus universiteto ugdymo mokslų instituto direktorė Sandra Kairė; Švietimo, mokslo ir sporto viceministras, programos alumnas Ramūnas Skaudžius; Įmonės „SAVY“ direktorius Audrius Žiugžda; Verslininkas ir visuomenės veikėjas Vladas Lašas; LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

ALUMNŲ TINKLAS

2022 metais pradėta aktyvi alumnų tinklo kūrimo veikla. Alumnai įtraukti tiek į RM mokytojų pedagoginį konsultavimą, tiek į kitus projektus, kuriuose reikalingos ekspertinės žinios ir gebėjimas jomis dalintis, pavyzdžiui, į projektus „Sugrįžtu mokyti“ bei „Mokau Vilniuje”.Daugiau programos alumnų įtraukiame į mokymų vedimą. Alumnai ir dalyviai kviečiami dalintis savo patirtimi ne tik bendruomenės viduje, bet ir su: „Skalvijos” kino centro edukatoriais, projektų „Sugrįžtu mokyti”, „Skaitmeninė įvairovės literatūros biblioteka Lietuvosmokykloms“, „Mokau Vilniuje” dalyviais bei su visos Lietuvos mokyklų bendruomenėmis sudarant galimybę kurti mokymų programas ir jas realizuoti „Mokyklų tobulinimo centre“.
Programa šiuo metu skaičiuoja 191 asmenį prisijungųsi prie alumnų tinklo. 13 proc. alumnų užima vadovaujančias pareigas švietime, dirbdami mokyklų bei kitų su ugdymu susijusių įstaigų vadovais, pavaduotojais, dirbdami švietimo politikoje ar kurdami savo mokyklas. Net 78 proc. dabartinių programos alumnų dirba švietimo lauke. Pirmosios kartos alumnai, kurie po programos liko švietime, mokyklose dirba jau 14 metų. Daugiau nei 80 proc.* programą baigusių alumnų ją rekomenduotų kitiems.

PROJEKTAS

Programos komanda kartu su partneriais (Lietuvos Žmogaus teisių centras, Įvairovės ir edukacijos namai bei Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija) parengė ir gavo Europos komisijos finansavimą projektui „Youth for Equality: Building Resilience Against Gender Stereotypes among Youth in Lithuania”.

PARTNERYSTĖS

Kartu su Nepatogus Kinas / Inconvenient Films pristatytas filmas „Young Plato“ (lt. „Jaunasis Platonas“). Po filmo peržiūros vyko diskusija apie mokinio ir mokytojo ryšį, mokyklą kaip bendruomenę bei kritinio mąstymo reikšmę mūsų visuomenei.
Su Lietuvos nacionaliniu muziejumi pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas skatinti Lietuvos mokyklas drąsiau planuoti bei išbandyti pamokas netradicinėse aplinkose (muziejuose), ekspertuoti jau vykstančias edukacijas bei kartu su muziejaus atstovais kurti kuo įtraukesnes naujas edukacijas muziejų lankytojams.
2022 metais bendradarbiauta su „Skalvija“ kino centru organizuojant ir įgyvendinant mokymus kino centro edukatoriams. Dalintasi patirtimi apie užsiėmimų planavimą, įtrauktį juose, vaikų raidos specifiką ir pan. „Mokausi iš kino“ užsiėmimai buvo įtraukti ir į RM vasaros mokyklos veiklas.
2022 metais pradėta programos partnerystė su Vilniaus Universitetu. Ši partnerystė apima bendradarbiavimą „Renkuosi mokyti!“ dalyviams suteikiant pedagogo kvalifikaciją. Ruošiama ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis tarp RM ir VU, numatanti bendras iniciatyvas ir veiklas, skirtas mokytojų ruošimui tobulinti ir stiprinti.
2022 metais programą parėmė nauji remėjai SAVY, Altechna. Dalyvių pritraukimui užmegzta partnerystė su CV-Online, lrytas.lt
Informacija apie projektą nuolat pildoma tinklalapyje www.renkuosimokyti.lt MTC su programa „Renkuosi mokyti!“ tęsia partnerystę „Teach for all“ organizacijoje. Tai tarptautinis tinklas, jungiantis nepriklausomas visuomenines organizacijas, kurios siekia pagerinti švietimo galimybes savo valstybėse, įtraukdamos potencialius ateities lyderius.

MTC EKSPERTINĖS PASLAUGOS

MTC suburta tyrėjų grupė Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu suteikė tyrimo paslaugas:

 1. Prieš teminį išorinį vertinimą 31 mokyklos mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonių apklausų apie mokyklos veiklą įtraukiojo ugdymo aspektu tyrimo paslaugas.
 2. Bendrojo ugdymo mokyklų rizikos įsivertinimo klausimyno parengimo paslaugas.

MTC suburta ekspertų grupė Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu pradėjo teikti ekspertines paslaugas dėl Metodinių rekomendacijų, skirtų inovatorių sukurtų sprendimų išbandymo, parengimo, pristatymo ir konsultavimo dėl Metodinių rekomendacijų taikymo. Tai nacionalinio projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“ veikla.
MTC kartu su partneriu VŠĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ pasirašė sutartį su Nacionaline švietimo agentūra dėl pirkimo „Nuotolinio, mišriojo ir hibridinio ugdymo prototipų sukūrimo paslaugos“ paslaugų suteikimo 2022-2023 m.

MTC kartu su partneriu VŠĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ vykdo bendras veiklas:

 • projekto „Bendradarbiaujančios klasės“ įgyvendinimą. Veiklos vykdomos nuotoliniu būdu. Kuruojama klasių virtualų bendradarbiavimą skatinanti platforma;
 • Inovatyvių Izraelio SEMEL (naratyviniais metodais paremta mokinių savivertės kėlimo programa) mokymo metodo bei Norvegijos skaitmeninio LearnLab įrankio plėtojimą.
 • Teikė pasiūlymus ir ekspertinę pagalbą (sritys: įtraukiojo ugdymo, kultūrinio ugdymo ir lyderystės srityse įgyvendinant universalaus dizaino mokymuisi strategiją bei stiprinant mokinių norą ir gebėjimą skaityti) savivaldybėms rengiančioms pažangos planus ESF programai „Tūkstantmečio mokyklos“.
 • 2022 m. lapkričio 25 d. organizavo renginį, skirtą Lietuvos švietimo koncepcijos 30-mečiui paminėti. Renginio partneriai Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Valstybės pažangos strategijos Lietuva-2050 kūrimo grupė.

MTC steigėjos ir inovacijų vadovės, švietimo ekspertės Dr. Eglės Pranckūnienės 2022 m. rengti mokslinės veiklos straipsniai:

 1. Pranckūnienė, E., Girdzijauskienė,R., Rupšienė, L. (2022) Student engagement in learning through use of digital learning platforms;Human, technologies and quality of education (p. 281-290). Proceedings of Scientific Papers, University of Latvia Press.
 2. Motiejūnė, A., Pranckūnienė, E. Vertinimas mokymuisi sankirtoje su mokinių pasiekimų vertinimo politika Lietuvos švietime.

MTC inovacijų vadovė Dr. Eglė Pranckūnienė 2022 m. kaip švietimo ekspertė dalyvavo: ŠMSM Bendrojo ugdymo taryboje, ŠMSM darbo grupėje lyderystės programai mokyklų vadovams rengti ir įgyvendinti, ŠMSM darbo grupėje pedagogų rengimo modeliui atnaujinti.
MTC inovacijų vadovė Dr. Eglė Pranckūnienė atstovauja MTC šiose organizacijose LETA, EERA, ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement).

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA

2022 m. Mokyklų tobulinimo centras organizavo pedagoginės, psichologinės, vadybinės bei švietimo lyderystės, ugdymo turinio atnaujinimo bei įtraukiojo ugdymo tematikos mokymus, siūlydamas švietimo praktikams laikmečiui aktualius seminarus.
Centras parengė arba atnaujino (prilygino akredituotoms) 11-kos pavadinimų programas. Organizavo daugiau kaip 60 seminarų kontaktiniu arba nuotoliniu būdu.
MTC bendradarbiaujant su VŠĮ Švietimo pažangos centru įgyvendino šias kvalifikacijos tobulinimo paslaugas skirtas Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vadovams ir mokytojams:

 • Mentorių rengimo programos vykdymo parengimo ir įgyvendinimo paslaugos;
 • Mokytojų atrankos, 5 dienų mokymų, mokytojų ir mentorių renginys, mentorystė (Sugrįžtu mokyti);
 • Mentorių dalykininkų konsultacijų teikimo SM mokytojams paslaugos;
 • Renginių programos parengimo ir įgyvendinimo bei pedagoginio konsultavimo programos „Pradedu mokyti Vilniuje“ mokytojams paslaugos.

2022 m. birželio mėn. buvo surengtas septintasis švietimo lyderystės forumas „Ugdymo prasmė šiandien“ (tai projekte „Lyderių laikas“ pradėtų organizuoti forumų tąsa). Forumo temos: Kas turėtų keistis ugdymo praktikoje, mokyklų gyvenime, švietimo politikos sprendimuose visaapimančio egzistencinio nerimo akivaizdoje? Forume pranešimus skaitė Letuvoje įsikūrusios Charkivo mokyklos „Gravitacija“ vadovė Alena Savko, švietimo ekspertai bei tyrėjai Dr. Aurimas Juozaitis, Dr. Sandra Kairė, Prof. Lilija Duoblienė, Vytautas Toleikis. Forume dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių.
Švietimo lyderystės forumai - tai švietimu suinteresuotų žmonių susibūrimai, kuriuose kalbamasi aktualiausiais klausimais, tai galimybė kartu ieškoti kūrybiškų kelių problemoms spręsti, naujoms idėjoms įgyvendinti, susirasti bendraminčių ir burtis į tinklus.

MTC teikė konsultacijas dėl įvairių švietimo klausimų: švietimo politikos formavimo, naujų mokyklų steigimo, naujų švietimo iniciatyvų, švietimo ir verslo bendradarbiavimo ir kt.. Sistemingai konsultuojamasi dėl profesinio tobulėjimo programų pasirinkimo, projektų įgyvendinimo, edukacinių stažuočių programų rengimo, renginių organizavimo, mokyklų tobulinimo, darbo klasėje, ugdymo turinio, švietimo dokumentų tobulinimo ir kitais klausimais.

SAVANORYSTĖ

2022 m. sudarytos dvi savanoriškos veiklos sutartys dėl pagalbos programos „Renkuosi mokyti“ renginių ir alumnų veiklos organizavime ir dėl projekto „Kultūriniai susitikimai: pasitinkame Ukrainą“ koordinavimo.

PLANUOJAMOS VEIKLOS 2023 M.

Inicijuoti ir vykdyti inovacijas švietimo ir kultūros srityse skatinančias veiklas:

 • Tęsti ir plėtoti programų „Renkuosi mokyti!“, „Vaikų žemė“ įgyvendinimą, ieškoti įvairių galimybių programų plėtrai pritraukiant lėšas, rašant projektus;
 • Vystyti Norvegijos skaitmeninio įrankio LearnLab plėtojimą Lietuvoje;
 • Dalyvauti ESF „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje.

Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo veiklą, švietimo srities tyrimus. Dalyvauti švietimo bei kultūrinės edukacijos programų konkursuose bei rašyti projektus. Vystyti šios srities tarptautinį bendradarbiavimą.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI

Mokyklų tobulinimo centrą 1999 metais įsteigė ir vieninteliu dalininku buvo viešoji įstaiga Atviros Lietuvos fondas. 2012 metų sausio mėnesį dalininko teisės perleistos dviem fiziniam asmenims:

Dalininkas  Įnašų vertė finansinių metų pabaigoje ir praėjusių finansinių metų pabaigoje
 Eglė Pranckūnienė 1 eur
Marina Vildžiūnienė 1 eur

 Vykdančioji direktorė Rita Stankevičienė

 • Peržiūros: 349