Krepšelis

Dar nepasirinkote renginio

 

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas atnaujinto ugdymo turinio kontekste

 

Renginio data: 2023 m. Lapkričio  8 d.
Trečiadienį 13:00 - 16:30 val.

 

Mokyklų vadovams ir pavaduotojams, Mokytojams

   Peržiūros : 911

 

Nuo 2023 m. rugsėjo pradėtos įgyvendinti atnaujintos Bendrosios programos. Vienas iš aktualiausių klausimų, vis dar keliančių nemažai rūpesčio mokyklų bendruomenėms, mokytojams ir vadovams, yra mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas kompetencijų ugdymo kontekste ir su tuo susijęs turimų vertinimo tvarkų peržiūrėjimas, atnaujinimas, koregavimas. Mes, šios programos autorės, siekiame stiprinti mokyklų vadovų, mokytojų pasitikėjimą savo jėgomis, padėti „perskaityti“ ir išsiaiškinti naujus mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektus, suprasti, kaip juos realizuoti tiek konkrečioje pamokoje, tiek ilgesniuoju laikotarpiu, stebint ir fiksuojant mokinių daromą pažangą, ir kaip atnaujinti mokyklos turimą vertinimo tvarką, atliepiančią naujas vertinimo kryptis. Programa skirta įvairių mokyklų vadovų/ pavaduotojų ir mokytojų komandoms arba konkrečios mokyklos bendruomenei.

2-jų dalių nuotoliniame seminare aptarsime šias temas:
Programoje dalyvaujantys mokytojai:
  • susipažins su esminiais mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pokyčiais, jų esme ir prasme;
  • išsiaiškins, kaip vertinti mokinių mokymosi pažangą, taikant formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo strategijas;
  • aptars vertinimo pamokoje planavimą ir realizavimą;
  • analizuos, diskutuos, koreguos mokyklos turimą Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą;
  • aptars, kaip mokytojų bendradarbiavimas gali palengvinti kompetencijų vertinimo pokyčių įgyvendinimą mokykloje.
Mokymų laikas

I dalis – 2023 m. lapkričio 8 d.,  13-16.30 val..
II dalis – 2023 m. lapkričio 29 d., 13-16.30 val..  

Programos lektorės

Dr. Eglė Pranckūnienė – Mokyklų tobulinimo centro ir programos „Renkuosi mokyti!“ bendrasteigėja, virš 20 metų patirties mokytojų ir vadovų profesinio tobulinimo, konsultavimo bei tyrimų srityse.
Olivija Saranienė - patyrusi švietimo konsultantė, lektorė, turinti ilgametę pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Nuotoliniai mokymai

Mokymų trukmė 8 akad. val.
Dviejų dalių mokymų kaina 100 € (išduodama el. pažyma)
Galimas apmokėjimas iš mokinio krepšelio lėšų, pavedimu.

Registracija į lapkričio 8 ir 29 d. mokymus baigta.

Registracija yra baigta


Renginio vieta: